Kulcsszavas kereső:
Legújabb cikkek:
2018-04-20
A Csornai Premontrei Prépostság türjei épületegyüttesének megújítása
  A türjei premontrei prépostsági templom Árpád-kori épületének...

2018-04-20
Szent Gellért "visszatér" Bakonybélbe
  2018. március 24-én történelmi esemény színhelye volt az...

2018-04-09
Folytatódik a füzéri vár felújítása
2017. június 6-án került sor annak a pályázatnak a támogatási szerződés...

2018-03-06
Kiskunsági Madonnák
  A Kiskunság déli részéről, egészen pontosan Kiskunfélegyháza...

2017-10-31
Régi lapszámaink - utolsó lehetőség a beszerzésükre!
  Ami számunkra egyszerre volt öröm és bánat, hogy a régi...Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek látványtérképen


Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig

A Világ legszebb könyvtárai: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárt (Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis) 1874-ben alapította Patachich Ádám érsek, amikor saját könyvtárát egyesítette a Kalocsai Káptalani Könyvtárral. Ahogy adományozó levelében írta: „a közjognak megfelelő használatra, élvezetre és birtoklásra – örökre és visszavonhatatlanul”. Végrendeletében az érsek arról is gondoskodott -egy 13.000 forintos alapítvány révén-, hogy biztosított legyen a könyvtár további fenntartása, az alkalmazottak fizetése és a bővítés, az újabb kötetek beszerzése. Akaratát az utódok következetesen betartották, tevékenységüknek köszönhetően ma a könyvtárnak megközelítőleg 150.000 kötetet tartalmazó állománya van. A könyvtáron belül külön egységet képez az a közel tizenkilencezer kötetet, amelyik az alapító gyűjteménye volt. (A Főszékesegyház Könyvtár állományának a magját a mai napig Patachich Ádám és utódja, Kollonitz László érsek könyvgyűjteményei képezik.) A Patachich-terem (barokk olvasóterem) a világ legszebb könyvtárai közé tartozik.


Amikor Patachich Ádámot Mária Terézia 1776-ban kinevezte a kalocsai érsekség élére, a egyházmegye a török uralom és a Rákóczi-szabadságharc utáni újjászervezés időszakában volt (Kalocsára csak 1733-ban költözött vissza az akkor hivatalban lévő érsek). A legnagyobb veszteséget akkor szenvedte el a régi káptalani könyvtár, amikor a törökök elől menekülő papok magukkal vitték a középkori gyűjtemény könyveit. A körülbelül 300-400 darab kódex és ősnyomtatvány közül mindössze két ősnyomtatvány került vissza Kalocsára (azok is csak a 20. század elején). Az egyházmegye újjászervezése mellett az érsekek megkezdték a könyvtár állományának újbóli összegyűjtését, hiszen a feladataik közé tartozó tanításhoz, a liturgikus tevékenységhez és a hiteleshelyi működéshez könyvekre volt szükségük. Egy 1752-ben készült leltárban már 602 kötet szerepelt. A komoly könyvgyűjtőnek számító Patachich Ádámnak viszont közel 8000 kötetet tartalmazott az enciklopédikus jellegű magánkönyvtára, amikor Nagyváradról Kalocsára helyezték át. Patachich, korának kiemelkedő személyiségeként, komoly művelődéstörténeti tevékenységet folytatott nagyváradi püspökként : megszervezte a színházat, oktatási reformot vezetett be és nyilvános iskolákat alapított. Idejének jelentős részét fordította könyvtárának gazdagítására: személyesen levelezett a könyvkereskedőkkel, megbízottai révén figyelemmel kísérte az árveréseket Pesten, Bécsben, Grázban és feltehetőleg még Rómában is. Kalocsára történő kinevezésével egyidejűleg megbízták a nagyszombati egyetem Budapestre helyezésével foglalkozó bizottság moderátori teendőink az ellátásával is. Patachich először Budán helyezte el a könyvtárát, ugyanis Kalocsán ekkor még nem volt lakható állapotban az új érseki palota. A régi, szűknek bizonyult rezidencia helyett a korábbi érsek, Batthyány József terveztetett új épületet. Az építkezés a régi kastély elbontásával, 1775 májusában vette kezdetét. Az új épület főhomlokzatának a falai már álltak, amikor Batthyány esztergomi prímási kinevezést kapott. Így maradt az építkezés befejezése Patachich Ádámra, aki a keleti szárny felső két emeletét már kifejezetten a könyvtár céljaira alakíttatta ki (ekkor még külön elhelyezve a káptalani gyűjteményt). Saját könyvtárát mindössze egy ajtó választotta el érseki lakosztályától, így bármikor kényelmesen hozzáférhetett kedvenc könyveihez, ha a kedve úgy tartotta. A barokk stílusban kialakított könyvtár 1780-ban készült el.


Huszonhárom méter hosszú termét három oszlop tartja. Az oszlopok körül és a terem falai mellett kialakított, mennyezetig erő, keményfa könyvállványok a klasszicizáló késő barokk (copf) egyszerű, nyugodt, világosan áttekinthető hangulatát árasztják. A barna színre festett könyvállványok tetején Anton Maulbertsh fa táblaképein nagy gondolkodók (például Homérosz, Arisztotelész, Szent Ágoston, Jusztiniánusz, Newton) arcmása látható. A tizenkét darab, plasztikus hatású, kör alakú medalionokba foglalt grisaille (a szürke szín különböző árnyalataival készült) táblakép a könyvtár tudományos jellegét szimbolizálja. (Ebben az időszakban a könyvtárat elsősorban az egyházmegye papsága használta.) A nyolc ablakfülkékben pultocskákat az oszlopok között pedig négy olvasóasztalt alakítottak ki. Az olvasóasztalok oldalában is könyvek elhelyezésére alkalmas polcokat építettek. A könyvállványok polcai állíthatóak, ennek segítségével érték el a tökéletes helykihasználást és az egységes látványt. Utóbbit segítette az is, hogy Patachich a könyveket azonos stílusban átköttette. A monumentális munkát Werner Vencel bécsi könyvkötő végezte el, aki több mint 10 év alatt készült el a könyvtár teljes állományának átkötésével (igaz, közben könyvtárosi feladatokat is végzett, például tematikus katalógusokat készített). Ennek az egységes barokk hangulatnak köszönhető a könyvtár lenyűgöző látványa. Az egyforma gerincű, nagyságukban egymás mellé állított könyvekkel telt polcok, az ízléses bútorzat adja meg azt a páratlan összhangot, amelyik a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár barokk olvasótermét (a Patachich-termet) a világ legszebb könyvtár termei közé emeli.

(Megjelent a Szép Magyarország magazin 2006/2-es lapszámában)

A könyvtár látogatási rendje:

Egyénileg: Április 1 és október 31. között a 12.00 és 14.00 órakor az érseki palota portájától induló

vezetéses programokkal látogatható (hétfő kivételével).

Csoportoknak :

Április 1-október 31. között naponta 9.00 és 17.00 óra között ( hétfő kivételével)

November 1-március 31. között csak csoportokat fogadnak, előzetes bejelentkezés alapján.
A teljes árú belépőjegy 500 Ft., a kedvezményes (diák, nyugdíjas): 250 Ft.

Kalocsai Főszékesegyház Könyvtár
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

Telefon: 06-78/465-280 

E-mail: kalbib@asztrik.hu

www.asztrik.hu

 

A világ 12 legszebb régi könyvtára között

 

A svédországi ISIM kiadó 2000 óta jelenteti meg "könyvtáros kalendáriumát", mely az év tizenkét hónapja során egy-egy régi könyvtárat mutat be a világ legszebb könyvtárai közül. Az angol nyelven megjelenő The Renaissance Library Calendar című kiadvány 2004-es évfolyamába - Magyarországról elsőként - bekerült könyvtárunk is: a könyvtáralapító Patachich Ádám érsek barokk olvasótermének fotója június hónapban látható, a könyvtár történetének és állományának rövid ismertetőjével.

A kiadó vállalkozásáról további információk a következő lapon találhatók: www.renaissancelibrary.com

 

forrás: www.asztrik.hu

 Add a Facebook-hoz
Legújabb címkék:

Beköszöntő | Hétvégi programajánlatok | Magyar tájakon | Vártúrák  | Kincstár | Kultúra | Főúri családok | Régi lapszámok | Képtár | Gyermekkel utazom - családi programok | Partneroldalak | Médiaajánlat | Légifotó archívum | Kapcsolat |

Szép Magyarország magazin | Telefon: 06 1 332 3261 | e-mail: kiado@szepmagyarorszag.hu
Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Bt.